Teknisk information

BESTILLINGSSKEMA:

Her finder De en skitse af den kontraherede stand. Lejer De spots, ekstra vægge, forhæng el.lign. af Nord-Fair, skal placeringen tegnes ind på skitsen. Medbringer De egne spots, indtegner De blot det nødvendige antal 3-stiksdåser på skitsen. Se nærmere instrukser nedenfor under EL-INSTALLATION. Vi garanterer ikke for at bestillinger efter dead-line er udført til opbygningsperiodens start. Ved bestillinger på messen må der påregnes ventetid.

DATOLISTE:

Nord-Fair sender en datoliste ud sammen med kontrakten, så udstillerne har mulighed for at følge med i deadlines, frister for returnering, åbningstider og tider for opstilling og nedtagning.

DØGNSTRØM:

Strømmen i hallerne bliver afbrudt om natten. Ønsker De døgnstrøm til f.eks. køleskab med fryser eller edb-server, skal De markere det på bestillingsskemaet, hvor afgiften for døgnstrøm fremgår.

EL-INSTALLATION:

Strøm er ikke inkluderet i standlejen og skal derfor altid bestilles. Strømmen er 230 volt og installeres i grupper på 1000 watt. Stik til computer eller 380 volt skal bestilles separat. Det er hver enkelt genstands effektforbrug (målt i watt), der sammenlagt giver det totale forbrug. Fx 20 spots a 100 watt = 2000 watt. De skal kun bestille stikdåser, hvis De selv medbringer spots, computer, kaffemaskine, køleskab etc. Forudbestilte stikdåser lånes ud uden beregning.

Ønsker De elektrikerhjælp til opsætning og tilslutning af egne spots, skal De krydse af i feltet på bestillingsskemaet. Lejer De vores spots, er markering af stikdåser ikke nødvendig, da messens el-installatører sørger for den nødvendige tilslutning.

ETAGEOPBYGNING:

Kontakt venligst Nord-Fair for tilladelse til opbygning i flere etager. Følgende krav skal overholdes: Standen må kun bygges op af systemet/stilladser, der er beregnet til opbygning i etager. Der skal installeres en brandslukker på hver etage samt minimum to trapper uafhængige af hinanden på minimum en meters bredde. Nord-Fair skal have en tegning til godkendelse senest tre uger før messen. En ekstra etage koster 25% af standens grundareal.​

STANDOPBYGNING:

En standopbygning omfatter opstillede vægge til nabostande samt bagvæg, gulvtæppe over hele messearealet og frise i front af standen med et standard firmanavneskilt. For mål på vægge, friser og overliggere – se venligst vores side om standsystemet.

Det lejede standareal må ikke overskrides. Standen kan indrettes yderligere. Der kan etableres ekstra vægge og overliggere samt monteres forhæng til depot- eller prøverum. Alle priser og symboler på udvidet standopbygning fremgår af bestillingsskemaet. Ved opbygning med eget standmateriel må ingen del være højere end standvæggene. Taler særlige forhold for fravigelse af denne regel, kan Nord-Fairs tilladelse evt. opnås. Vedrørende musik, video eller lignende henvises til §7 i kontrakten.

STANDVÆGGE:

Standpladerne er af hård PVC, og de er som standard hvide. Sorte, grå eller røde plader kan bestilles på bestillingsskemaet mod et ekstra beløb.

Vil De hæfte stof eller lign. på vores plader, skal De bruge dobbeltklæbende tape af mærket TESA 4964. Tapen må kun bruges på pladerne, og IKKE på aluminiumsrammerne, overliggerne eller frisen. Pladerne skal efterlades rene og fri for tape. Skal vi rense pladerne, faktureres denne service med kr. 100,- pr. plade.

Det er ikke tilladt at sømme eller skrue i Nord-Fairs plader, at tapetsere dem eller i øvrigt beskadige dem. En ødelagt plade koster kr. 550,- excl. moms. Ved dekoration af standen bruges brandimprægneret materiale. Ophængningsbeslag kan rekvireres på arrangørkontoret. Se i øvrigt §13 i kontrakten.

WIRER:

Der kan sættes wirer op – dog med et vist forbehold for nøjagtig placering grundet loftets opbygning. Wirer skal bestilles på forhånd ved indtegning på bestillingsskemaet, og medfører en ekstra udgift.

Skal Nord-Fair hænge skilte, bannere, belysning el. lign. op for Dem, skal vi senest fire dage før messen have det pågældende i hænde med nøjagtige mål (højde over gulv, vægtangivelse samt placering).

Ønsker De selv at foretage ophængningen, slutter wire-enden 2,30 m over gulv, hvis De intet andet anfører på bestillingsskemaet.

Skal Nord-Fair efterfølgende hjælpe med ophængning, faktureres tidsforbruget.​

Nord-Fair | CVR: 40646604 | 2820 Gentofte | Tlf.: 45 89 12 77