Praktiske oplysninger

ADGANGSKORT:

Vedrørende adgangskort til kunder henvises til datolisten. Udstillerkort til udstilleren og dennes personale udleveres sædvanligvis på messens åbningsdag.

AFFALD:

Nord-Fair udleverer plastsække til almindeligt affald hver dag. Sæt den fyldte pose ud på gangarealet hver aften, og Nord-Fair sørger for afhentning. Større affald under opbygning bærer man selv ud i de udendørs containere.

Pap foldes sammen og anbringes i pap-presseren.

DATOLISTE:

Nord-Fair sender en datoliste ud sammen med kontrakten, så udstillerne har mulighed for at følge med i deadlines, frister for returnering, åbningstider og tider for opstilling og nedtagning.

EMBALLAGE:

Tom emballage må ikke opbevares i hallerne. Kontakt venligst arrangørkontoret for evt. opbevaring.

FORSIKRING:

Forsikring af egne varer og eget materiel er udstillerens ansvar – se endvidere § 13 i kontrakten.

FRAGTMAND – LEVERING:

Ved bestilling af fragtmand – husk at påføre standnr. og eget firmanavn på fragtbrevet.

Korrekt adresse er:

DGI Huset Vejle - Indgang Vest

Att: Firmanavn og standnr./hal nr.

Vestre Engvej 57

7100 Vejle​

FRAGTMAND – AFHENTNING:

Bestil afhentning inden det på datolisten senest anførte tidspunkt. Og gør det gerne ved bestilling af leveringen, så fragtfirmaet ved besked i tide.

INTERNET:

Gratis Wi-Fi i alle haller er inkluderet i standlejen.

INVENTAR:

Der er mulighed for at leje forskelligt inventar af Nord-Fair - se siden Møbler. Prislisten kan rekvireres hos din messearrangør.

KATALOG:

Der henvises til datolisten

PARKERING:

Parkering af udstillernes vare- og personbiler henvises til pladserne ved hal 5, så pladserne tæt ved Indgang Vest er fri til indkøberne. Parkeringsarealet er pålagt tidsbegrænsning, men ved indtastning af bilens indregistreringsnummer i receptionen første dag på messen, er bilen fritaget i hele messeperioden. Samtidig gør vi opmærksom på, at det er forbudt at parkere foran portene jvf. brandvæsenet.

RENGØRING:

Standen støvsuges før og under messen og borde tørres af. Rengøringen omfatter ikke de udstillede genstande eller dekorationsmateriale.

SKILT:

Nord-Fair opsætter et standard firmanavneskilt på standen. Skiltet er Nord-Fairs ejendom. Ekstra skilte (h: 18,5 x b: 122,0 cm) kan - mod betaling - bestilles på bestillingsskemaet.

TÆPPE:

I hal 3 og 4 er hele halgulvet dækket af tæppe. I hal 3 er tæppet mørkt gråt, i hal 4 bruger vi et sort tæppe. Hal 5, som er eneste hal med betongulv, fremstår uden tæppe. Det er muligt at købe engangstæppe til egen stand. Rekvirer venligst farvekort hos tæppefirmaet H. Olesen på 7589 5322.

Det er tilladt at anbringe egen gulvbelægning oven på standardtæppet. Kontakt arrangørkontoret for lån af gulvplader til underlag for egen belægning. Dobbeltklæbende tape må kun benyttes på disse plader og IKKE direkte på messens gulvtæppe. Både gaffertape og korrekt dobbeltklæbende tape kan købes på arrangørkontoret.

UDSKÆNKNING:

Se venligst §7 i kontrakten og kontakt restauratøren på 7644 6000 for levering til messe-priser.

UDSTILLERKORT:

Se venligst punktet Adgangskort.

VAREAFLÆSNING:

Der findes ladvogne i hallerne til fri afbenyttelse. Gaffeltruck skal forudbestilles. Såfremt man har genstande med en egenvægt over 500 kilo, skal teknisk afdeling kontaktes inden messen for nærmere aftale om indendørs transport.

Efter endt vareaflæsning SKAL bilen/varevognen flyttes fra porten af hensyn til de øvrige udstillere.

Parkering foran portene er forbudt i henhold til brandvedtægterne.​

Nord-Fair | CVR: 40646604 | 2820 Gentofte | Tlf.: + 45 45 89 12 77